Olympiáda z ruského jazyka - školní kolo

Tato soutěž proběhla dne 19. 1. 2017 za účasti všech žáků 9. ročníků. Nejlépe se umístily: Gabriela Preissová z 9. C (53,5 bodů), Radka Mesiariková z 9. A (50 bodů) a Markéta Lipowská rovněž z 9. A (49 bodů).