V letošním školním roce budou opět školní kola olympiád v německém a ruském jazyce a nejlepší žáci postoupí do okresního kola. Těšíme se na nová vystoupení a přivítáme velkou účast ze strany žáků!